Welkom op de website van Probusclub ‘Rura et Mosa’

Wat is een Probusclub?

Doel — Saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond, aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.

Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Het aspect, dat bij de Probusclubs zo interessant is, is dat er talrijke en zoveel verschillende beroeps- en ervaringsachtergronden zijn te vinden. Juist in de ontmoetingen immers kunnen de leden ontdekken dat er een brede waaier aan gespreksthema’s is. Dat maakt de onderlinge gedachtenwisselingen zo belangwekkend en inspirerend.

What’s in a name? — Probus blijkt een ‘acroniem van Professional and Business’ te zijn. Deze informatie is ontleend aan dit item op internet:

‘De eerste ‘Probus’ club is in 1965 opgericht in Engeland, in Welwyn Garden City. Initiatiefnemers zijn enkele Rotarians die constateren dat gepensioneerde forenzen, die geen lid zijn van een serviceclub, dreigen te vereenzamen. Na een oproep wordt ‘The Campus Club’ gevormd om samen te lunchen met aansluitend een voordracht van één van de leden.

Een jaar later wordt in Caterham (door de plaatselijke Rotaryclub) een tweede club opgericht. Zij gebruiken als eerste de naam Probus, acroniem van Professional and Business, en de club van Welwyn Garden City neemt de naam Probusclub over’.

Uiteindelijk ontwikkelt dit concept zich tot een formule, waarbij gepensioneerden (en soms zelfs nog net niet gepensioneerden) van allerlei slag en geslacht maandelijks bij elkaar komen om lief en leed te delen en te genieten van elkaars kennis die via lezingen en daaropvolgende discussies wordt overgebracht. Zo ook bij Probus Rura et Mosa.

Verspreid over het land zijn er ruim 400 mannen-, vrouwen- of gemengde clubs. De meer dan 11.500 leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar. Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland en krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning en zijn autonoom. 

Meer over Probusclub ‘Rura et Mosa’

Oprichting

Het initiatief om een Probusclub op te richten kwam begin 2014 van Brigitte de Pree en Harry Kleibeuker, die in verband met de tijdelijke ledenstop van de al bestaande Probusclub in Roermond en het feit dat er geen gemengde heren- en damesclub in Roermond was, het oprichten van een tweede en gemengde Probusclub wilden bevorderen. Door de leden werden diverse namen voor de op te richten Probusclub voorgedragen. Er werd gekozen voor de naam ‘Rura et Mosa’, een suggestie van Jo Kunnen. Beide rivieren zijn in Roermond markant aanwezig. Roermond ligt aan de samenvloeiing van de Roer in de Maas. Op 5 augustus 2014 werd de nieuwe Probusclub ‘Rura et Mosa’ geïnstalleerd door de Stichting Probus Nederland en ontving zij het certificaat van erkenning.

Bijeenkomsten

De Probusclub ‘Rura et Mosa’, komt eens per maand op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar. Om kwart over tien starten wij met de begroeting en ontmoeting en bijpraten bij een kopje koffie. Hierna volgt de start van de ledenvergadering. Ook is er aandacht voor verjaardagen, jubilea en andere hoogtepunten in de persoonlijke levenssfeer. Vervolgens wordt er een voordracht gehouden door een van de eigen leden. Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen besproken van diverse aard, die allemaal een educatief en informatief karakter hebben. Onder het genot van een glas wijn wordt vervolgens de ochtend afgesloten met een lunch, waar in een genoeglijke sfeer wordt nagepraat.

Enige keren per jaar vindt een excursie plaats met de leden en hun partners. Deze activiteiten worden georganiseerd door een hiervoor ingestelde activiteitencommissie. De uitstapjes hebben een meer recreatief doel, er is hierbij veel aandacht voor kunst, cultuur en wetenschap.

Een groot deel van het jaar komt Probus ‘Rura te Mosa’ bij elkaar in de gereconstrueerde donjon van kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Foto: Tuxyso, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Een groot deel van het jaar komt Probus ‘Rura et Mosa’ bij elkaar in de buurt van de gereconstrueerde donjon van kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. Foto: Tuxyso, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

De website heeft een extern en een intern deel

Het externe deel is vrij toegankelijk voor de geïnteresseerde bezoeker van deze site. Het interne gedeelte is onder meer nodig vanwege de wettelijke beperkingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).
Los daarvan gaat onze club zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van alle leden; daarom heeft ze verschillende pagina’s met een wachtwoord beschermd.