2018

Het jaar 2018 werd gestart met de bespreking van het boek: ‘De levens van Jan Six’ Een familiegeschiedenis van Geert Mak. Het boek geeft een fraai historisch overzicht, vanaf de 17e eeuw, van de ontwikkeling van de stad Amsterdam. Het was weer een inspirerende ochtend. Vooral dankzij alle waardevolle aanvullingen, ieder vanuit zijn eigen perspectief . Het boek is prachtig, maar het gaat pas leven na alle aanvullingen en meningen.


V.l.n.r.: Els, Nellie, Brigitte, Henriette en Bernadette (Leonie maakt een grote reis)

In maart bespraken we het boek ‘Juliana’ van Jolande Withuis. Een uitgebreide biografie die we in twee bijeenkomsten gaan bespreken. Het boek gaf een interessante discussie over de geschiedenis van de Oranjes, de emancipatie, sektevorming, de positie van de adel en de rol van de kerk. Door ieders expertise hierin, wisselden we zo heel veel informatie uit. Door het boek ‘Bernhard’, wat we eerder bespraken, kregen we een meer volledig beeld van de Oranjes en het niet altijd gelukkige leven van Juliana. De volgende keer gaan we het tweede deel bespreken. 


V.l.n.r.: Leonie, Brigitte, Els, Nellie, Henriette en Bernadette

De Booklovers bijeenkomst in mei, met als gastvrouw Leonie, was weer zeer geanimeerd. We bespraken het tweede deel van ‘Juliana’. Els had literatuur over sektevorming bestudeerd, Bernadette over spiritualiteit en Brigitte over de Bilderbergconferentie, onderwerpen die een belangrijke rol spelen in het boek ‘Juliana’ De discussie hierover was zeer levendig, zo kreeg het boek nog meer dimensie. We vonden het boek ‘ontluisterend’. 


V.l.n.r. Bernadette, Nellie, Brigitte, Leonie, Els, Henriette

Op een zomerse bijeenkomst in juli, bij Bernadette, bespraken we het boek ‘De Heilige Rita’ van Tommy Wieringa. Een prachtig boek met volzinnen, rijk aan metaforen en symboliek. De beschrijving van een krimpregio in Twente, met zijn eenzaamheid en isolement gaf veel stof tot discussie. Is de situatie niet vergelijkbaar met veel dorpen in Limburg?


V.l.n.r. Leonie, Nellie, Henriette, Els, Bernadette (Brigitte fotograaf)

In september bespraken we de ontroerende coming of age ‘Wees onzichtbaar’ van Murat Isik
In het boek wordt de ontwikkeling geschetst van een Turkse jongen in traumatiserende omstandigheden. Het boek gaf veel stof tot discussie, hoe groeit een kind op in een gewelddadige omgeving? Wat is de invloed van het gezin op de ontwikkeling van een (begaafd) kind en hoe kan het kind hierin gestimuleerd of juist belemmerd worden?


V.l.n.r. Leonie, Nellie, Henriette, Els, (Bernadette, afwezig, Brigitte fotograaf)

In de laatste bijeenkomst van 2018 bespraken we het boek ‘Terug naar Neerpelt’ van Lieve Joris. Een beklemmend boek over de jeugd van de schrijfster en hoe een familie ‘gegijzeld’ wordt door de drugsverslaafde zoon. Het boek schetst een prachtig tijdsbeeld en was voor velen van ons dan ook zeer herkenbaar. 


V.l.n.r. Leonie, Nellie, Brigitte, Els, Henriette (Bernadette, afwezig)

Credits — Tekst Brigitte de Pree. Foto’s Brigitte de Pree of een van de gastheren.